Tuinarchitectuur

Patrick Verbruggen

Verlengstuk van uw woning

Eén van de meest kenmerkende eigenschappen van de hedendaagse architectuur is, naast de zuivere volumes het groot percentage aan raamoppervlak. De woningen openen zich als het ware naar buiten toe, ze zoeken het licht.

Ramen die tot op de vloer reiken en volledig opengeslagen kunnen worden, geven direct contact met de buitenruimte. De tuin wordt aldus nog sterker ervaren als logisch en actief verlengstuk, of zelfs als een deel van de woning.

De tuin is niet langer decor, omlijsting van de woning, maar moet er direct op inspelen, er een onafscheidelijk deel van uitmaken.

Binnenruimte

Elk perceel heeft zijn specifieke ligging en landschappelijk kader. Het is de bedoeling de kwaliteiten en karakteristieken van een terrein te optimaliseren. Zelden gebeurt dit door zwaar in te grijpen. Discrete ingrepen daarentegen kunnen uitgesproken karaktertrekken versterken.

Naast reliëf zal ook de eventuele beplanting gerespecteerd worden. Waardevolle bomen of planten worden het vertrekpunt waarrond de tuin verder wordt opgebouwd.

De tuin

Samen met de woning zal de tuin perfect bewoonbaar zijn. Het is interessanter een terrein te sturen met enkele krachtige doch sobere ingrepen dan wel een tuin te overladen met romantische tafereeltjes en hiervoor dan ook nog een plantenassortiment te gebruiken dat enkel in een botanische tuin thuishoort. De gemiddelde tuineigenaar is geen plantenkenner en heeft niet de tijd om dagelijks uren te spenderen aan tuinonderhoud.

Het is de kunst om eenvoudige doch blijvende oplossingen te vinden die door de jaren heen evolueren, zonder dat er om de haverklap moet ingegrepen worden. De angst voor een te sobere tuin is doorgaans ongegrond. Een tuin evolueert in de tijd; daarbij komt dan nog de steeds weerkerende variatie van de seizoenen. De sfeer van een tuin dient kalm en sereen te zijn met het accent op ruimte, licht en schaduw, de seizoenen en het landschap.